Студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“ се запознаха с два нови онлайн курса – по биоинформатика и по бази от данни

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе среща, на която бяха представени два онлайн курса – по биоинформатика и по бази от данни. Курсовете са разработени в рамките на проекта „Tackling COVID-19 – Challenges Aiming at Bettering the Higher Education Quality“ (TACOHEQ) по програма „Еразъм +“.

На срещата присъстваха студенти от над десет специалности, сред които „Информатика“, „Информационни системи и технологии“, „Компютърни системи и технологии“, „Математика“, „Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ и др.

Онлайн курсовете бяха представени от проф. д-р Петър Миланов, доц. д-р Радослав Мавревски и доц. д-р Татяна Дзимбова.

Целта беше запознаване на студентите с двата онлайн курса, разработени по проекта и проучване на мнението им относно заложените модули и теми.

В края на срещата присъстващите попълниха анкета, чрез която имаха възможност да споделят впечатленията си и да отправят препоръки.

Резултати от анкетата

Multiplier event
March 30, 2023, Nis, Serbia

On Thursday, 30.03.2023, in the premises of the Faculty of Sciences and Mathematics in Nis, as part of the TACOHEQ project, a presentation on the topic of improving online classes and curricula for courses in Bionformatics and Databases was organized by project partners. The presentation was held for professors of Faculty of Sciences and Mathematics and they had the opportunity to hear new methodology and curricula, as well as the experiences of professors from “Neofit Rilski” University from Blagoevgrad.

Online Project meeting

6 October (Wednesday) 2021, 2 pm EEST

Agenda

  1. Review on project progress by 1.10.- short report from Coordinator
  2. Tasks related to O1 – Methodology for creation of on-line distance courses on Bioinformatics and Databases, specifically the responsibilities and deadlines and define the next steps.
  3. Other matters that are pressing in the near future.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91600452129?pwd=dldpWmN4bTlTZjRvdzBZQVlOMjJwdz09

Meeting ID: 916 0045 2129

Passcode: 170737